Skočit přímo na obsah

© The Johanesville Times 
Erb Johanesville
USA (CA): Thursday, July 18, 2024, 7:42 PM   ČR/SR: Pátek 19. července 2024, 4:42   (7607. den)
 
Nejnovější
[18.10.2006]

Po necelých 26 měsících se opět změnil početní stav Johanesville - naše Sára spatřila světlo tohoto světa odpoledne v pátek 13.10.2006 [...]

Google
Times
WebVstup na území USA

 

Americkou obdobou české cizinecké policie je Imigrační a naturalizační služba (Immigration and Naturalization Service - INS). Kontrole INS na hraničních přechodech při vstupu na území USA je nutné předložit vyplněnou imigrační kartu I-94 a vyplněnou celní deklaraci 6059B. Oba formuláře obdrží cestující na palubě letadla nebo přímo na hraničním přechodu. Je důležité, aby doklady byly vyplněny anglicky (i když samotný formulář bývá k dispozici ve více jazycích), ve všech rubrikách a správně. Nesprávné nebo nepravdivé vyplnění formulářů může způsobit komplikace při rozhodování o povolení vstupu na území USA a může vyústit v zamítnutí vstupu. Pokud cestovatel dokladu nerozumí, je v jeho zájmu požádat o pomoc spolucestujícího nebo člena posádky letadla.

Udělení víza znamená pouze možnost přicestovat na hranice USA a požádat o vstup do země, pohovor s úředníkem je druhým stupněm kontroly. Úředník INS má široké rozhodovací pravomoci a může rozhodnout i o nevpuštění cestovatele s platným vízem na území USA. Na umožnění vstupu na území USA nemá držitel víza právní nárok.

V průběhu pohovoru je nezbytné odpovídat na kladené otázky a současně být aktivní a energicky hájit své postavení. Nově od roku 2004 jsou u každého cestujícího snímány též otisky prstů a portrét (obojí digitálně, takže celá operace trvá jen pár vteřin). V případě pochybností o správnosti postupu je možné kdykoliv žádat o přítomnost nadřízeného (supervisor). Občan ČR má právo spojit se s velvyslanectvím či konzulátem ČR kdykoliv během pohovoru.

Pokud imigrační úředník zamítne vstup na území USA, může cestovatel dobrovolně odjet nejbližším spojem do ČR (v tomto případě podepisuje prohlášení, že je ochoten se vrátit, resp. se vzdává práva žádat o vstup na území USA) nebo žádat o slyšení před imigračním soudcem. V druhém případě však může být držen ve vazbě až do termínu slyšení, které může proběhnout i několik týdnů po příjezdu. V případě negativního rozhodnutí imigračního soudce následuje deportace a zrušení platnosti víza.

Po povolení vstupu připne imigrační úředník kartu I-94 do pasu cestovatele a vyznačí na ní dobu, po kterou cestovatel může legálně pobývat na území USA. Buď jde o konkrétní datum nebo o potvrzení, že platnost I-94 trvá do vypršení platnosti samotného víza (v tom nejlepším případě). Dodáváme, že je třeba odlišovat tzv. použitelnost víza (datum ve vízu - u turistických víz až na 10 let) od doby povoleného pobytu (datum uvedeného ve formuláři I - 94). Překročení doby povoleného pobytu je porušením imigračních předpisů s dalekosáhlými následky.

Upozorňujeme na zpřísnění kontrol zavazadel osob cestujících z USA (od tragických událostí 11.9.2001), a to nejen příručních zavazadel, ale i zavazadel ostatních. Nebezpečné předměty mohou být bezpečnostní kontrolou zabaveny (za nebezpečný předmět je mimo jiné považován každý ostrý kovový předmět, takže např. svůj skládací nožík nebo manikůru nezapomeňte nechat v kufru). Cestující musí v takovém případě informovat pracovníky příslušné letecké společnosti a požádat o vyzvednutí zabaveného předmětu a o jeho uložení do letadla. Pokud toto cestující neučiní, nemá další možnost zabavené věci získat zpět.

 

Související odkazy:
FaktaCitizenship and Immigration Services
Velvyslanectví a konzuláty ČR
Velvyslanectví a konzuláty SR
Cesta do USA


Obrázek týdne
 (otevře galerii do nového okna)
Dnešní svátek
ČR: Čeněk
SR: Dušana
USA: Cameron ...
Dnešní počasí
ČR: