Skočit přímo na obsah

© The Johanesville Times 
Erb Johanesville
USA (CA): Tuesday, July 23, 2024, 7:28 PM   ČR/SR: Středa 24. července 2024, 4:28   (7612. den)
 
Nejnovější
[18.10.2006]

Po necelých 26 měsících se opět změnil početní stav Johanesville - naše Sára spatřila světlo tohoto světa odpoledne v pátek 13.10.2006 [...]

Google
Times
WebMinisterstva USA

(Prezident USA)

 

Prezident je nejvyší hlavou Spojených Států Amerických a jejich hlavním reprezentantem. Má ve svých rukou výkonnou moc, kterou vykonává přímo i prostřednictvím podřízených orgánů (tedy má zhruba pravomoc našeho premiéra). Zároveň je nejvyšším velitelem ozbrojených sil.

Mezi pravomoce prezidenta patří zejména:

 • Vydává výkonná nařízení
 • Podepisuje zákony schválené Kongresem
 • Povolává národní gardu
 • Nominuje šéfy ministerstev a federálních orgánů (musí být schváleny Senátem) a nejvyšší federální úředníky
 • Připravuje rozpočet (schvaluje Kongres)
 • Vetuje zákony
 • Zveřejňuje výroční zprávy o stavu unie
 • Uděluje částečné nebo plné milosti (s výjimkou velezrady)
 • Jmenuje velvyslance, ministry a konzuly
 • Přijímá státní návštěvy a velvyslance jiných zemí
 • Podepisuje mezistátní dohody a pakty

Tyto pravomoce mohou být navíc Kongresem v případě války nebo národního ohrožení výrazně rozšířeny.

Prezident je volen na čtyři roky a to nejvýše dvakrát. Volba probíhá přímo voliči (přesněji řečeno přes jejich zástupce, tzv. volitele, kteří formálně stvrzují výsledek hlasování v daném státu) a nikoliv stranami. Na stranické úrovni probíhá pouze jeho nominace (tzv. primárky). Tudíž je možné, že prezident je členem jedné stany, zatímco většina Kongresu je tvořena politiky jiné strany. Poražený kandidát prezidentských voleb je tzv. vice-president, který přebírá úřad v případě prezidentova úmrtí.

V rámci exekutivní složky státní moci existuje 13 rezortů (ministerstev; departments) a generální prokuratura (Attorney General). Hlavou každého ministerstva je tajemník (Secretary). Současná ministrerstva jsou:

 • Zahraničních věcí (State)
 • Financí (Treasury)
 • Obrany (Defense)
 • Spravedlnosti (Justice)
 • Vnitra (Interior)
 • Zemědělství (Agriculture)
 • Obchodu (Commerce)
 • Práce (Labor)
 • Zdraví a lidských zdrojů (Health and Human Resources)
 • Bydlení a místního rozvoje (Housing and Urban Development)
 • Dopravy (Transportation)
 • Energetiky (Energy)
 • Vzdělání (Education)

Přímo pod prezidenta spadá Prezidentský úřad, známý pod názvem Bílý dům (White House), jehož úkolem je připravovat pro něj podklady a vykonávat činnosti, které mu usnadňují rozhodování a výkon funkce.

 

Související odkazy:
FaktaJefferson, Thomas
Nixon, Richard M.
OdkazyThe White House
Prezidenti na stránkách Bílého domu


Obrázek týdne
 (otevře galerii do nového okna)
Dnešní svátek
ČR: Kristýna
SR: Vladimír
USA: Hayden ...
Dnešní počasí
ČR: