© The Johanesville Times 

Český dolar

[4.7.2005]

Kdepak, netěšte se předčasně, nechystám se podat zprávu o blízkém zavedení nové české měny, která by prorazila na devizové trhy. Zmíním se zde pouze o zajímavosti, která není až tak obecně známá, totiž o českém původu názvu americké měny. Je fakt, že není mnoho výrazů, jimiž by český jazyk obohatil světovou slovní zásobu, ale mezi těch nemnoho případů jako jsou robot, pistole nebo prám, patří i slovo dolar.

Některé zdroje udávají jako zemi původu Španělsko. Španělský stříbrný dolar (Dolar de Plata) se však objevil později než tzv. Jáchymovský tolar, německy Joachimstaler (případně dánsky a staroněmecky Joachimsdaler). Tolary byly stříbrné mince ražené od roku 1519 v dnešním Jáchymově, který tenkrát nesl německé jméno Joachimstal, česky Jáchymovo Údolí. Tato měna se rychle rozšířila a po určité době se jí začalo zkráceně říkat taler, česky tolar. No a odtud je již kousek k anglickému slovu dollar, které se oficiálně používá v USA pro místní oběživo od roku 1785, kdy ji schválil Kontinentální Kongres na návrh guvernérů Morrise a Thomase Jeffersona (Jefferson je též autorem označení dime pro desetinu dolaru, tedy deseticent, původně disme - podle francouzského dixieme). První výskyt tohoto slova v ručně psaných písemnostech je však datován již do roku 1770, v tištěných nicméně až těsně na přelom 18. a 19. století.

Zajímavá je i historie zkratky amerického dolaru, i když zde již žádná vazba na Čechy neexistuje. Traduje se hned několik verzí, z nichž pochopitelně pravdivá může být jen jediná. Mezi výplody lidové slovesnosti patří například tvrzení, že přeškrtnuté S ($) vytvořil Thomas Jefferson roku jakožto určitou grafickou podobu svého monogramu. Většina ostatních verzí má nějakou návaznost na španělskou měnu pesos, což je vcelku pochopitelné vzhledem k historickým souvislostem mezi těmito dvěma zeměmi. Např. se tvrdí, že symbol $ byl vytvořen z číslice 8, neboť stará stříbrná peseta byla dělitelná na osm dílů (na způsob krájení koláče). Jako pravděpodobnější se však jeví to, že grafická značka dolaru je spojením písmen "p" a "s" ze zkráceného označení "ps", tedy zkratky pro pesos.

Ovšem tím výčet možností nekončí. Lze se též dočíst, že na erbech španělských královských rodů i na starých španělských mincích byl použit symbol velmi blízký $, vytvořený ze dvou linií, které symbolizovaly dva Herkulovy pilíře (jeden v Gibraltaru a druhý v Maroku), překřížených rozvinutým transparentem s písmeny P a U ("plus ultra"). Později byl tento symbol použit přímo jako zkratka za pesos v amerických koloniích a stal se tak základem pro označení dolaru.

Mnozí historici považují toto vysvětlení za nebližší pravdě. Jiní však zastávají názor, že není třeba chodit daleko do historie a hledat kořeny v cizích zemích. Podle nich značka $ byla vytvořena velmi prozaicky z písmene U překrytého písmenem S, tedy z jakési zhuštěné zkratky U.S. (United States, Spojené státy). Spodní oblouček U však kvuli nízké kvalitě tehdejšího tisku prý často chyběl a tak se brzy vžila podoba S přeťatého dvěma kolmými čarami. V psané formě se pak navíc pro jednoduchost jedna čára vynechávala.

Možná už se s jistotou nedozvíme, jak to opravdu přesně bylo. Jisté však je, že americká měna má překvapivě část svých historických kořenů i v centru Evropy.