© The Johanesville Times 

Express lane

(Toll-road)

 

Silnice nebo jejich úseky, za jejichž použití se platí. Zpravidla se jedná o higway v horských oblastech (obzvláště horské průsmyky) nebo v místech se zajímavými přírodními scenériemi. Poplatky se běžně pohybují (v závislosti na místě ale i aktuálnímu provozu a denní a roční době) od několika desítek centů do několika dolarů za jednu cestu.

Někdy je silnice sice typu freeway, ale jeden nebo více z jejích levých pruhů je placených (označují se jako express lanes). Je pak na vašem zvážení, jestli pojedete v běžném provozu a budete riskovat případnou zácpu, nebo jestli obětujete pár drobných a dojedete do cíle rychleji.

Placení probíhá buď hotovostí, nebo pomocí kreditů, které se automaticky odečítají přes speciální zařízení umístěné ve vašem voze při každém projetí kontrolním bodem.