© The Johanesville Times 

Guvernér

 

Oficiální hlava státu, šéf výkonné státní moci (exekutivy) a hlavní velitel státní milice. Jde tedy o jakousi obdobu prezidenta na státní úrovni.

Je volen v přímých volbách absolutní většinou na období čtyř let. Jedna osoba může nastupit na post guvernéra nejvýše dvakrát.

Přesné vymezení jeho kompetencí závisí na legislativě konkrétního státu. Např. mezi pravomoce kalifornského guvernéra patří navrhování státního rozpočtu, schvalování zákonů, dohled nad státní správou, právo veta a udělování milostí.