© The Johanesville Times 

Immigration and Naturalization Service

 

Imigrační a naturalizační služba, americká obdoba české cizinecké policie. Od 1. března 2003 přešly její pravomoce a služby pod úřad Citizenship and Immigration Services.