© The Johanesville Times 

INS

(Immigration and Naturalization Service)

 

Imigrační a naturalizační služba, americká obdoba české cizinecké policie. Od 1. března 2003 přešly její pravomoce a služby pod úřad Citizenship and Immigration Services.