© The Johanesville Times 

Ministerstva USA

(Prezident USA)

 

Prezident je nejvyší hlavou Spojených Států Amerických a jejich hlavním reprezentantem. Má ve svých rukou výkonnou moc, kterou vykonává přímo i prostřednictvím podřízených orgánů (tedy má zhruba pravomoc našeho premiéra). Zároveň je nejvyšším velitelem ozbrojených sil.

Mezi pravomoce prezidenta patří zejména:

Tyto pravomoce mohou být navíc Kongresem v případě války nebo národního ohrožení výrazně rozšířeny.

Prezident je volen na čtyři roky a to nejvýše dvakrát. Volba probíhá přímo voliči (přesněji řečeno přes jejich zástupce, tzv. volitele, kteří formálně stvrzují výsledek hlasování v daném státu) a nikoliv stranami. Na stranické úrovni probíhá pouze jeho nominace (tzv. primárky). Tudíž je možné, že prezident je členem jedné stany, zatímco většina Kongresu je tvořena politiky jiné strany. Poražený kandidát prezidentských voleb je tzv. vice-president, který přebírá úřad v případě prezidentova úmrtí.

V rámci exekutivní složky státní moci existuje 13 rezortů (ministerstev; departments) a generální prokuratura (Attorney General). Hlavou každého ministerstva je tajemník (Secretary). Současná ministrerstva jsou:

Přímo pod prezidenta spadá Prezidentský úřad, známý pod názvem Bílý dům (White House), jehož úkolem je připravovat pro něj podklady a vykonávat činnosti, které mu usnadňují rozhodování a výkon funkce.