© The Johanesville Times 

Senát

 

Federální zákonodárný sbor čítající 100 senátorů, po dvou z každého státu. Senát je obnovován po třetinách každé dva roky, tudíž volební období každého senátora je 6 let.