© The Johanesville Times 

Social Security Number

 

Číslo sociálního pojištění v USA. Pravděpodobně nejdůležitější osobní identifikační číslo potřebné při styku s úřady i při jiných příležitostech, kdy je třeba ověřovat totožnost.

Je přidělováno úřadem Social Security Administration, na který je třeba se osobně dostavit a podat si žádost. Pokud jde vše hladce, vyřízení žádosti trvá max. 10 pracovních dnů. V některých případech se však může celý proces značně prodloužit, neboť Social Security Administration si potřebuje určité informace o uchazeči ověřovat u Citizenship and Immigration Services, pokud je nemá již k dispozici ve svém systému.